Siasa za Wakati wa Mwisho

Je, tuko kwenye Siasa za Wakati wa Mwisho? Siasa ni sanaa au sayansi inayohusika na kuongoza au kushawishi sera za serikali. Hii inaweza kupanuliwa kwa siasa za ulimwengu. Ikiwa hilo ni kweli, basi twapaswa kutarajia kwamba hivi karibuni unabii wa Biblia utaanza kudhihirishwa karibu nasi. Wakati wowote haya yanapotokea serikali na viongozi wa dunia hii watapewa jukumu la Kupunguza matukio haya.

Biblia inaeleza waziwazi kwamba kuna mwisho. Mwanadamu lazima atoe hesabu kwa matendo yake! Haya yatatokea siku ambayo MUNGU ameiweka. Tunaijua kuwa Siku ya Hukumu. MUNGU hutukumbusha kwa rehema wakati uliopita ambapo alinyeshea hukumu juu ya wanadamu na kile kilichotokea.

Mt 24:38-39  Kwa maana kama ilivyokuwa katika siku zile, kabla ya gharika, wakitafuna na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile Nuhu aliingia katika safina, nao hawakujua, hata gharika ikaja na kuwainua wote. Ndivyo itakavyokuwa pia katika kuwasili kwa mwana wa binadamu.

Zaidi ya hayo, wakati huu kuna ishara fulani ambazo zitaonyesha ukaribu wa mwisho. Wanafunzi wa YESU walimwuliza YEYE kuhusu ishara za wakati wa mwisho-na majibu YAKE.

Mt 24:3  Hata alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakasema, Tuambie mambo haya yatakuwa lini, na ni nini dalili ya kuwasili kwako, na utimilifu wa nyakati? 

ALIWAonya kwamba Watarajie vita na ripoti za vita. Lakini hizo hazipaswi kumaanisha kuwa wakati wa mwisho umekaribia.

Ishara zinazoelekeza hadi mwisho

Hapa BWANA anawajibu Mitume WAKE wa Israeli kuhusu kile wanachopaswa kutafuta.

Mt 24:6  Lakini mtasikia habari za vita na habari za vita. Angalia! msije mkafadhaika, kwa maana hayo yote hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. 

Lakini kwa kuwa mambo haya yamekuwa yakitokea katika enzi zote, tunaelewa kwamba masafa na ukubwa wa matukio ndio huleta tofauti.

Mt 24:21-22 Kwa maana wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hadi sasa, wala kuwapo kwa namna yo yote. Na kama siku hizo hazijafupishwa, hata mtu ye yote hangeokolewa. Lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupishwa. 

Hii hairejelei kitu kingine isipokuwa mateso makubwa ambayo Israeli wanapaswa kustahimili nyakati hizo. Hapa pia tunahakikishiwa kwamba angepunguza kwa niaba ya Israeli. ALIzidi kugusa sauti ya huzuni zaidi baadaye kwenye hotuba. Tunasoma:

Mt 24:9 Ndipo watawatia ninyi katika dhiki, na kuwaua; nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu.

Kwa kuwa BWANA alikuwa akizungumza na wanafunzi WAKE ambao ni Waisraeli, tunapaswa kuelewa hili kumaanisha kwamba ?Mateso Makuu? wangelazimishwa juu ya wazao wao, Waisraeli. Hii haiwezi kuwa inazungumza juu ya mataifa au Wakristo wanaoteseka chini ya dhiki kuu. Hasa pale inapoelezwa katika Aya hizi kuwa wao ndio wanaoichukia Israeli.

Kutoka katika Biblia, tunajua kwamba Mungu ameweka mpango ulioamuliwa kimbele wa wokovu kwa watu WAKE wa Israeli ambao utaendana na siku ya hukumu kwa adui zao. Ndani ya muundo huu, HE ameweka alama na hatua muhimu, kwa hivyo tunajua wakati WAKE unakaribia.

Katika Siasa za Wakati wa Mwisho BWANA anatuagiza tuwe macho

Tumeona mambo ya kutisha ambayo yanatokea nyakati hizi. Mtu lazima awe amelala ili kupuuza matukio haya. Kuna janga la Virusi vya Korona, kuongezeka, na kukithiri kwa majanga ya asili: moto, mafuriko, vimbunga, shughuli za volkeno, n.k. Ulimwengu kwa ujinga utaweka hilo chini ya ongezeko la joto duniani. Lakini BWANA alitabiri matukio haya yote katika mistari iliyonukuliwa hapo awali. Je, ongezeko la joto Ulimwenguni linachangia ukweli kwamba ulimwengu uko karibu na Vita vya Kidunia vya 3 kuliko ambavyo tumewahi kuwa hapo awali? Je, ni kwa nini China inapeleka makombora ya nyuklia angani? Tunajua wameelekezwa Amerika. Je! Urusi na Uchina hazifanyi kazi pamoja kutengeneza silaha mpya za Hypersonic?

Mt 24:7  Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Na kutakuwa na njaa, na tauni, na matetemeko ya ardhi mahali.

Kwa hiyo, ikiwa sisi ni wana wa MUNGU hatupaswi kupuuza ishara hizi. Sisi lakini tunatii maagizo ya BWANA ya kukesha na kukesha.

Mar_13:37 Nami nitawaambia nini - kwa all Nasema, Kuweni macho!
Mar_13:34 Ni kama mtu aendaye nje, akiacha nyumba yake, na kuwapa watumishi wake mamlaka, na kila mtu kazi yake; na bawabu akamwagiza awe macho.
Mat_25:13 Kuwa macho basi! kwa maana hamjui siku wala saa ajapo Mwana wa Adamu.
Luka_11:35 Basi, angalieni, mwanga ndani yako usije ukawa giza!

Tovuti hii imejitolea kwa jitihada ya kuangalia nje kwa ajili ya kuonekana kwa BWANA ambayo ni maarufu.

Sera ya Faragha
swSwahili